Drodzy Uczestnicy, 

poniżej publikujemy zagadnienia obowiązujące na odpowiedzi ustnej. Jednocześnie przypominamy, że zagadnienia obowiązujące na I części Olimpiady – test wiedzy to zagadnienia obowiązujące na wszystkich dotychczasowych etapach Olimpiady oraz zagadnienia do odpowiedzi ustnej.

Zagadnienia finałowe – 2019

Natomiast demat debaty to: „Czy spodziewane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wzmocni czy osłabi proces integracji europejskiej?”