Już 7 marca finaliści XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” zmierzą się z testem oraz odpowiedzią ustną (lista zagadnień: XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – część ustna)

Natomiast 8 marca o godz. 10.30 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku będę rywalizować podczas debaty pt. „Czy Komisja Europejska powinna stać na straży przestrzegania przez Państwa Członkowskie fundamentalnych wartości określonych w art. 2 Traktatu o UE?” Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.