Już po raz 14 odbył się w Słupsku finał i gala Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, która odbywała się pod tytułem „Unia Europejska po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku”. W pierwszym etapie Olimpiady wzięło udział blisko 3,5 tysiąca uczestników, którzy zmierzyli się z testem jednokrotnego wyboru złożonym z 50 pytań zamkniętych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ponad 600 uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 60% punktów.

Wczoraj najlepsza 10 zmierzyła się w trzech konkurencjach: test wiedzy, debata oraz odpowiedź ustna. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie:

  1. Jan Truszczyński, ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce – przewodniczący;
  2. Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – zastępca przewodniczącego;
  3. Olga Trojanowicz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk – sekretarz;
  4. Rafał Rolka, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” – członek jury;
  5. Katarzyna Borcuch, Prezes Koła Naukowego Administratywistów Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Dzisiejszą galę uświetnił gość specjalny i jednocześnie patron honorowy: Janusz Lewandowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Wystąpienia Posłów do Parlamentu Europejskiego, patronów honorowych, którzy wspierają organizację Olimpiady:

Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego

 

Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego

 

Podczas dzisiejszej gali zostały zaprezentowane wyniki XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, oto one:

Laureat I miejsca odbędzie płatny staż w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Posła Janusza Lewandowskiego, natomiast pozostali finaliści pojadą na wizytę studyjną do Brukseli, by zobaczyć, jak funkcjonuje Unia Europejska „od kuchni”.

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!!!