Drodzy uczestniczy, miło nam poinformować, że  z wyprzedzeniem podajemy adresy centrów egzaminacyjnych, w których odbędzie się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Mając na uwadze kwestie organizacyjne, uprzejmie prosimy, by uczestnicy byli już w wyznaczonych miejscach o godz. 11:40.

Przypominamy, że II etap odbywa się na terenie całego kraju o tej samej godzinie: 12:00 – 14:00. Polega on na rozwiązaniu testu złożonego ze 100 pytań wielokrotnego wyboru na rozwiązanie którego uczestnik ma 120 minut.

Prosimy uczestników by mieli ze sobą materiały do pisania oraz dowód potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).

Zachęcamy wszystkich uczestników do rejestracji na stronie internetowej: https://tymrazemglosuje.eu

 

Życzymy wszystkim powodzenia!!

Lista centrów egzaminacyjnych XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”