Organizatorzy:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Przedstawicielstwo jest biurem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Naszym zadaniem jest:

Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także przedstawicielstwa regionalne w Barcelonie, Belfaście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocławiu. Informują one media i społeczeństwo o polityce UE oraz powiadamiają Komisję Europejską o ważnych wydarzeniach w kraju.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

Najlepszymi ambasadorami Parlamentu Europejskiego w Polsce są nasi europosłowie, którzy informują wyborców o swoich działaniach. Ale biuro informacyjne też spełnia ważną rolę, wspierając posłów, przybliżając Polakom ideę jedynego na świecie parlamentu, którego członkowie reprezentują interesy ponad 500 milionów obywateli 28 państw.

Nasze biuro:

Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu/poland

Sieć Informacyjna Europe Direct w Polsce

Sieć Europe Direct oferuje obywatelom cztery bezpłatne usługi:

Centralny punkt kontaktowy Europe Direct, działający na terenie całej Unii, udziela informacji na temat wszystkich kwestii związanych z UE – przez telefon oraz drogą mailową.

Biura Europe Direct działają jako lokalne punkty kontaktowe. Dostarczają informacji i odpowiadają na pytania związane z Unią Europejską. Odpowiedzi udzielane są bezpośrednio i uwzględniają lokalne uwarunkowania.

Odpowiednio przeszkolony personel organizuje również spotkania informacyjne w szkołach oraz debaty z udziałem lokalnych i regionalnych polityków, a także reprezentuje UE np. podczas targów. Dzięki ponad milionowi pytań, które każdego roku są kierowane do punktów informacyjnych, unijni decydenci mają również okazję poznać potrzeby i obawy obywateli.

Centra Dokumentacji Europejskiej promują wiedzę i badania naukowe na temat integracji UE. Oferują szeroki zbiór publikacji na tematy europejskie oraz zachęcają środowiska naukowe, by włączyły się w debatę na temat Europy.

Team Europe, trzecia sieć informacyjna działająca pod szyldem Europe Direct, to grupa ekspertów współpracująca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Tworzą ją specjaliści zajmujący się wieloma aspektami polityki europejskiej – prawnicy, ekonomiści, politolodzy, historycy, socjologowie. Członkowie TE uczestniczą w debatach i konferencjach, biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych. Zainteresowane instytucje i organizacje mogą zwracać się do nich, aby uzyskać ekspercką wiedzę lub analizę na konkretny temat.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

Partnerzy:

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.

Więcej: https://pomorskieregion.eu/