Organizatorzy

Organizatorzy:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Przedstawicielstwo jest biurem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Naszym zadaniem jest:

 • objaśnianie wpływu polityki UE na życie obywateli w Polsce
 • udzielanie polskiemu rządowi oraz innym organom i zainteresowanym stronom w Polsce informacji o UE
 • oferowanie informacji służbom prasowym i medialnym w Polsce na temat aktualnej polityki UE
 • reprezentowanie Komisji Europejskiej w Polsce
 • informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także przedstawicielstwa regionalne w Barcelonie, Belfaście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocławiu. Informują one media i społeczeństwo o polityce UE oraz powiadamiają Komisję Europejską o ważnych wydarzeniach w kraju.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/

Znalezione obrazy dla zapytania biuro informacyjne parlamentu europejskiego

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

Najlepszymi ambasadorami Parlamentu Europejskiego w Polsce są nasi europosłowie, którzy informują wyborców o swoich działaniach. Ale biuro informacyjne też spełnia ważną rolę, wspierając posłów, przybliżając Polakom ideę jedynego na świecie parlamentu, którego członkowie reprezentują interesy ponad 500 milionów obywateli 28 państw.

Nasze biuro:

 • informuje o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim i jego działaniach, debatach, decyzjach, w tym o inicjatywach polskich europosłów i zajmowanych przez nich stanowiskach;
 • uczestniczy w inspirowaniu debaty o integracji europejskiej w Polsce, organizując i wspierając konkursy, konferencje, seminaria, lekcje o UE w całej Polsce;
 • pomaga mediom w informowaniu o UE i Parlamencie Europejskim, zachęca do produkcji programów radiowych i telewizyjnych czy wkładek tematycznych; zaprasza dziennikarzy na sesje PE w Strasburgu czy Brukseli i na seminaria poświęcone konkretnym problemom omawianym przez PE;
 • utrzymuje kontakty z innymi środowiskami opiniotwórczymi, w tym akademickimi, eksperckimi, pomagając im w uzyskiwaniu informacji i dokumentów PE i w debatach na tematy unijne;
 • współpracuje w powyższych działaniach z Sejmem i Senatem oraz innymi władzami polskimi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce;
 • wspiera logistycznie oficjalne delegacje Parlamentu Europejskiego przebywające w Polsce i w miarę możliwości również polskich europosłów w kraju, zwłaszcza tych, którzy nie mają biur poselskich w Warszawie;
 • informuje Parlament Europejski o sytuacji w Polsce, m.in. poprzez przygotowanie codziennych przeglądów polskiej prasy.

Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu/poland

 

Sieć Informacyjna Europe Direct w Polsce

Sieć Europe Direct oferuje obywatelom cztery bezpłatne usługi:

Centralny punkt kontaktowy Europe Direct, działający na terenie całej Unii, udziela informacji na temat wszystkich kwestii związanych z UE – przez telefon oraz drogą mailową.

Biura Europe Direct działają jako lokalne punkty kontaktowe. Dostarczają informacji i odpowiadają na pytania związane z Unią Europejską. Odpowiedzi udzielane są bezpośrednio i uwzględniają lokalne uwarunkowania.

Odpowiednio przeszkolony personel organizuje również spotkania informacyjne w szkołach oraz debaty z udziałem lokalnych i regionalnych polityków, a także reprezentuje UE np. podczas targów. Dzięki ponad milionowi pytań, które każdego roku są kierowane do punktów informacyjnych, unijni decydenci mają również okazję poznać potrzeby i obawy obywateli.

Centra Dokumentacji Europejskiej promują wiedzę i badania naukowe na temat integracji UE. Oferują szeroki zbiór publikacji na tematy europejskie oraz zachęcają środowiska naukowe, by włączyły się w debatę na temat Europy.

Team Europe, trzecia sieć informacyjna działająca pod szyldem Europe Direct, to grupa ekspertów współpracująca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Tworzą ją specjaliści zajmujący się wieloma aspektami polityki europejskiej – prawnicy, ekonomiści, politolodzy, historycy, socjologowie. Członkowie TE uczestniczą w debatach i konferencjach, biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych. Zainteresowane instytucje i organizacje mogą zwracać się do nich, aby uzyskać ekspercką wiedzę lub analizę na konkretny temat.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.

Więcej: https://pomorskieregion.eu/