Już 12 czerwca 2024 roku, po raz 19., odbędą się rozgrywki finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Spośród blisko 6 tysięcy uczestniczek i uczestników do finałowych rozgrywek w Słupsku zakwalifikowali się:

 1. BIERA Tomasz, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie;
 2. CHOMENTOWSKI Karol, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie;
 3. GRZELECKA Julia, Liceum Ogólnokształcące im Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu;
 4. KIELAR Julia, Liceum Ogólnokształcące nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu;
 5. MARZEC Andrzej, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy;
 6. ROZKOSZ Oliwia, XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie;
 7. SŁYŚ Bartosz, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie;
 8. SOSNOWSKA Julia, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie;
 9. SPORYŚ Bartłomiej, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie;
 10. ZIELIŃSKI Franciszek, I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowita w Wadowicach.

Zmagania finałowej 10. będzie można śledzić podczas transmisji na żywo dostępnej pod linkiem:

13 czerwca 2024 roku, o godz. 10.00, rozpocznie się Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników, podczas której poznamy zwycięzców tegorocznej edycji. Dla trzech pierwszych miejsc przewidzieliśmy nagrody specjalne: wyjazd turystyczny do wybranego przez uczestnika miejsca w Unii Europejskiej. Może to być zwrot kosztów wycieczki z biurem podróży lub zorganizowanej przez samego uczestnika, także z możliwością zabrania we wspólną podróż osoby towarzyszącej. Organizatorzy przewidzieli następującą wartość tych nagród:

• I miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 10.000,00 złotych;

• II miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 7.000,00 złotych;

• III miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 5.000,00 złotych.

Po Gali odbędzie się debata pt. „20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, transmitowana na żywo. Zachęcamy do oglądania pod linkiem:

Kontekst:

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży”. Od wielu lat w jej organizację zaangażowały się punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe Direct. Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Podstawą przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1036). Tym samym Olimpiada spełnia wszystkie kryteria formalne, by móc być uznanym za Olimpiadę Ministerialną.

Olimpiada w liczbach:

 1. W XIX edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 50 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych, z czego w tegorocznej edycji blisko 6 tys. uczniów z 391 szkół z całej Polski;
 2. 19 laureatów udało się na płatny staż do Parlamentu Europejskiego w Brukseli;
 3. Blisko 200 wzięło udział w wyjazdach studyjnych do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Posłów do Parlamentu Europejskiego.

W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział blisko 6 tys., uczniów z 381 szkół z całego kraju. Tym samym jest to największy projekt edukacji europejskiej w Polsce z najdłuższą tradycją, którego finał i gala tradycyjnie odbywają się w Słupskim Ratuszu.

W tegorocznej edycji przygotowano 10 podcastów z udziałem ekspertów i ekspertek, którzy wyjaśniali problematykę związaną z Unią Europejską. Opracowany materiał cieszył się dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Z informacji zwrotnych od opiekunów wiemy, że filmy te były wykorzystywane jako materiał edukacyjny, także na lekcjach wychowawczych, by przybliżyć tematykę europejską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *