Już po raz 18 odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Jakub
Fortuna z Poznania zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Olimpiady. W nagrodę uda się w
podróż po Unii Europejskiej.

„Laureaci nie dali nam łatwego zadania, szczerze powiedzieć. Ja enty raz uczestniczę w tej niezwykłej, sympatycznej imprezie jaką jest Olimpiada „Gwiezdny Krąg”. Nie miałem jeszcze do czynienia z tak wyrównanym i tak wysokim poziomem finałowych uczestniczek, uczestników. Z roku na rok mam wrażenie, jakość tych którzy dochodzą do finału podnosi się. Nie jest rzeczą przypadku, że jesteście tą złotą dziesiątką z pośród 3.300 uczestników. Tego się nie osiąga drogą przypadku, to trzeba zapracować.”

powiedział Jan Truszczyński, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, główny negocjator przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz członek zespołu Team Europe.

Relacja z rozgrywek finałowych dostępna jest pod linkiem.
Klasyfikacja finalistów:
I miejsce – Jakub Fortuna, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
II miejsce – Anna Sajdak, XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie;
III miejsce – Adam Szydzik, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu.

Ze względu na wysoki poziom tegorocznej finałowej dziesiątki, decyzją jury, pozostali laureaci otrzymali dyplomy z wyróżnieniem!

Relacja z Uroczystej Gali Ogłoszenia Wyników dostępna jest pod linkiem.

W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział blisko 3300 uczestników reprezentujących 288 szkół z całego kraju!

Janusz Lewandowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego z pozdrowieniami dla najlepszej 10!

Kontekst:

Organizatorem Olimpiady była: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu
Europejskiego w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży, a partnerami: punkty Europe Direct w Polsce,
eksperci Team Europe, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” .
Jedyna Olimpiada, która ma poparcie Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego i uzyskała
patronat 16 posłów do Parlamentu Europejskiego wszystkich ugrupowań politycznych.
Chęć udziału w I etapie Olimpiady zdeklarowało ponad 4 tysiące uczestników. Rzeczywista liczba
biorących udział wyniosła 3 294. „Gwiezdny Krąg” wkroczył w pełnoletność, a tym samym dla trzech
pierwszych miejsc nagrody specjalne: wyjazd turystyczny dla wybranego przez uczestnika miejsca w
Unii Europejskiej.

Strona internetowa Olimpiady.

Profil na Facebooku.