Drodzy uczestnicy,

miło nam poinformować, że podajemy adresy centrów egzaminacyjnych, w których odbędzie się II etap XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Mając na uwadze kwestie organizacyjne, uprzejmie prosimy, by uczestnicy byli już w wyznaczonych miejscach o godz. 11:40.

Przypominamy, że II etap odbywa się 15 listopada 2019 br. na terenie całego kraju o tej samej godzinie: 12:00 – 14:00. Polega on na rozwiązaniu testu złożonego ze 100 pytań wielokrotnego wyboru, na rozwiązanie którego uczestnik ma 120 minut.

Prosimy uczestników by mieli ze sobą materiały do pisania oraz dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).

Wszystkim życzymy powodzenia!!!