Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej od 2004 roku! Celem realizowanego przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale także i państwa członkowskie.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz cenne nagrody rzeczowe.

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Olimpiady na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl do 19 listopada 2017 roku!

Organizatorami XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG” jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz Miasto Słupsk.

HARMONOGRAM OLIMPIADY

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu finalistów i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do Słupska oraz pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Na podstawie art. 5 regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej powołuje Komitet Organizacyjny w składzie:

  1. Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – Przewodniczący;
  2. Jacek Alicki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce;
  3. dr Rafał Kuligowski, członek Team Europe, prezes Słupskiego Instytutu ds. Młodzieży.

 

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie:

Strona internetowa: http://gwiezdnykrag.pl/

Funpage na portalu Facebook: https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/