Patronat Honorowy nad XVII edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej objęli:


Magdalena Adamowicz

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://adamowiczmagdalena.pl/


Bartosz Arłukowicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://www.facebook.com/bartosz.arlukowicz


Marek Belka

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://www.facebook.com/ProfMarekBelka


Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: www.facebook.com/RobertBiedron/


Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: http://www.buzek.pl/


Ryszard Czarnecki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://www.ryszardczarnecki.pl/


Tomasz Frankowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://tomaszfrankowski.pl/


Andrzej Halicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: www.halicki.pl


Krzysztof Hetman

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: www.krzysztofhetman.pl


Danuta Hübner

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://danuta-huebner.pl/


Adam Jarubas

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: http://jarubasadam.pl/


Janusz Lewandowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: www.januszlewandowski.pl


Bogusław Liberadzki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: www.liberadzki.pl


Andżelika Możdżanowska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://mozdzanowska.pl/


Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: http://janolbrycht.pl/


Janina Ochojska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: www.jankaochojska.pl


Sylwia Spurek

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://sylwiaspurek.pl/


Róża Thun

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: www.rozathun.pl


Witold Waszczykowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://www.facebook.com/WitoldWaszczykowski


Kosma Złotowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji: https://kosmazlotowski.eu/