Organizatorzy

Miasto Słupsk położone jest tuż nad Morzem Bałtyckim od północy, a kaszubskimi jeziorami od południa. Do tego Słupsk, to dawna stolica księstwa słupskiego. Słupsk był też przez wieki związany z zachodniopomorskim rodem Gryfitów. Należy do Hanzy – słupscy kupcy handlowali z miastami portowymi całej Europy. To miasto z długą i bogatą historią. Słupsk w 2015 roku świętował 750 lecie nadania praw miejskich.

Więcej informacji: http://www.slupsk.pl/

 

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie. Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.

Więcej informacji: https://pomorskieregion.eu

 

Słupski Instytut ds. Młodzieży jest organizacją pozarządową założoną w 2016 roku. W jego skład wchodzą byli członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Słupska, osoby posiadające doświadczenie w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Celem Stowarzyszenia jest: podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności młodzieży w życiu publicznym, poprawa warunków edukacji, zwiększenie oferty kulturalnej i sportowej w regionie, animowanie dyskusji o problemach i wyzwaniach regionu, współpraca z organizacjami, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami realizującymi zbliżone cele statutowe, propagowanie idei zjednoczonej Europy i integracji europejskiej, [romowanie walorów Województwa Pomorskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Więcej informacji https://www.facebook.com/InstytutMlodziezy/