XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

DataWydarzenie
2.01 – 28.02.2023 r.kampania informacyjno-promocyjna
31.01.2023 r.publikacja listy zagadnień – Załącznik nr 2 Regulaminu
7.03.2023 r.termin wysyłania zgłoszeń przez szkoły
14.03.2023 r.zawody I stopnia
17.03.2023 r.wyniki zawodów I stopnia
17.04.2023 r.zawody II stopnia
24.04.2023 r.wyniki zawodów II stopnia
12.05.2023 r.zawody III stopnia – część I
19.05.2023 r.wyniki zawodów III stopnia – część I
15.06.2023 r.zawody III stopnia – część II i III
16.06.2023 r.Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród