XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

DataWydarzenie
2.01 – 28.02.2024 r.kampania informacyjno-promocyjna
31.01.2024 r.publikacja listy zagadnień – Załącznik nr 2 Regulaminu
14.03.2024 r.termin wysyłania zgłoszeń przez szkoły
18.03.2024 r.zawody I stopnia
25.03.2024 r.wyniki zawodów I stopnia
19.04.2024 r.zawody II stopnia
26.04.2024 r.wyniki zawodów II stopnia
27.05.2024 r.zawody III stopnia – część I
3.06.2024 r.wyniki zawodów III stopnia – część I
10.06.2024 r.zawody III stopnia – część II i III
11.06.2024 r.Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród