XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG” – startujemy!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej od 2004 roku! Celem realizowanego przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale także i państwa członkowskie.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz cenne nagrody rzeczowe.

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Olimpiady na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl do 19 listopada 2017 roku!

Organizatorami XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG” jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz Miasto Słupsk.

HARMONOGRAM OLIMPIADY

 • 1 października – 19 listopada 2017 roku – zgłoszenia zainteresowanych szkół.
 • 24 listopada 2017 roku, godz. 10.00 – I etap Olimpiady (odbywa się w szkołach).
 • 1 grudnia 2017 roku – wyniki I etapu Olimpiady.
 • 12 grudnia 2017 roku, godz. 10.00 – II etap Olimpiady (odbywa się w centrach egzaminacyjnych – adresy zostaną podane na stronie internetowej).
 • 19 grudnia 2017 roku – wyniki II etapu Olimpiady.
 • 2 luty 2018 roku – publikacja zagadnień finałowych Olimpiady i tematu debaty.
 • 7 – 8 marca 2018 roku – finał Olimpiady w Słupsku.
 • 9 marca 2018 roku – Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników Olimpiady w Słupsku.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu finalistów i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do Słupska oraz pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Na podstawie art. 5 regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej powołuje Komitet Organizacyjny w składzie:

 1. Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – Przewodniczący;
 2. Jacek Alicki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce;
 3. dr Rafał Kuligowski, członek Team Europe, prezes Słupskiego Instytutu ds. Młodzieży.

 

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie:

Strona internetowa: http://gwiezdnykrag.pl/

Funpage na portalu Facebook: https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/