Dziś poznaliśmy zwycięzców XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

I miejsce: SŁYŚ Bartosz, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie;

II miejsce: ZIELIŃSKI Franciszek, I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowita w Wadowicach;

III miejsce: BIERA Tomasz, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie.

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny Uczestniczek i Uczestników, jury podjęło decyzję o wyróżnieniu:

Dla trzech pierwszych miejsc przewidzieliśmy nagrody specjalne: wyjazd turystyczny do wybranego przez uczestnika miejsca w Unii Europejskiej. Może to być zwrot kosztów wycieczki z biurem podróży lub zorganizowanej przez samego uczestnika, także z możliwością zabrania we wspólną podróż osoby towarzyszącej. Organizatorzy przewidzieli następującą wartość tych nagród:

• I miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 10.000,00 złotych;

• II miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 7.000,00 złotych;

• III miejsce – wyjazd o maksymalnej wartości 5.000,00 złotych.

            Dodatkowo, cała finałowa 10. uda się z wizytą studyjną do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego.

Kontekst:

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży”. Od wielu lat w jej organizację zaangażowały się punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe Direct. Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Podstawą przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1036). Tym samym Olimpiada spełnia wszystkie kryteria formalne, by móc być uznanym za Olimpiadę Ministerialną.

Olimpiada w liczbach:

  1. W XIX edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 50 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych, z czego w tegorocznej edycji blisko 6 tys. uczniów z 391 szkół z całej Polski;
  2. 19 laureatów udało się na płatny staż do Parlamentu Europejskiego w Brukseli;
  3. Blisko 200 wzięło udział w wyjazdach studyjnych do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Posłów do Parlamentu Europejskiego.

W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział blisko 6 tys., uczniów z 381 szkół z całego kraju. Tym samym jest to największy projekt edukacji europejskiej w Polsce z najdłuższą tradycją, którego finał i gala tradycyjnie odbywają się w Słupskim Ratuszu.

W tegorocznej edycji przygotowano 10 podcastów z udziałem ekspertów i ekspertek, którzy wyjaśniali problematykę związaną z Unią Europejską. Opracowany materiał cieszył się dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Z informacji zwrotnych od opiekunów wiemy, że filmy te były wykorzystywane jako materiał edukacyjny, także na lekcjach wychowawczych, by przybliżyć tematykę europejską.