Drodzy Uczestnicy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie informujemy, że I etap XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej zgodnie z harmonogramem odbędzie się 7 marca o godz. 10.00. Za prawidłową organizację tego etapu odpowiada komisja szkolna powołana przez dyrektora.

Komitet Organizacyjny 5 marca 2022 roku na adresy mailowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłany test I etapu wraz z kluczem odpowiedzi.

Przypominamy, że do II etapu zakwalifikują się osoby, które otrzymają przynajmniej 27 punktów z 50 możliwych.

Powodzenia!

Komitet Organizacyjny