Już po raz 15 odbył się w Słupsku finał i gala Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, która odbywała się pod tytułem „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. W pierwszym etapie Olimpiady wzięło udział blisko 3 tysiące uczestników, którzy zmierzyli się z testem jednokrotnego wyboru złożonym z 50 pytań zamkniętych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ponad 800 uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 60% punktów.

5 grudnia 2019 roku podczas rozgrywek finałowych najlepsza 12 zmierzyła się w trzech konkurencjach: test wiedzy, debata oraz odpowiedź ustna. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie:

  1. Jan Truszczyński, ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce – przewodniczący;
  2. Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – zastępca przewodniczącego;
  3. Krzysztof Nalepa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – sekretarz;
  4. Urszula Mojkowska, Parlament Europejski – Biuro w Polsce – członek jury;
  5. Danuta Sroka; Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk – członek jury;
  6. Olga Trojanowicz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk – członek jury.

Galę Wręczenia Nagród, która odbyła się 6 grudnia 2019 roku uświetnił gość specjalny i jednocześnie patron honorowy: Robert Biedroń – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pani Alicja Langowska – asystentka Europosła Janusza Lewandowskiego, który swoim patronatem obejmuje Olimpiadę już od 15 lat!

Wystąpienie Magdaleny Adamowicz – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, patronki honorowej, która wspiera organizację Olimpiady:

Podczas Gali zostały zaprezentowane wyniki XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, oto one:

Laureat I miejsca odbędzie płatny staż w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Posła Janusza Lewandowskiego, natomiast pozostali finaliści pojadą na wizytę studyjną do Brukseli, by zobaczyć, jak funkcjonuje Unia Europejska „od kuchni”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!