Laureaci i finaliści

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

„Gwiezdny Krąg”

są uprawnieni do:

Na Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2019 – 2023:

Do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego:

Do zwolnienia z przedmiotu/kryterium w trakcie postępowania rekrutacyjnego:

Najwyższa liczba punktów uzyskana z wiedzy o społeczeństwie w trakcie postępowania rekrutacyjnego na kierunki:

Laureaci Olimpiady zostaną zaproszeni od udziału w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim.