Nagrody

Laureaci i finaliści

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

„Gwiezdny Krąg”

są uprawnieni do:

Na Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2019 – 2023:

Do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego:

 • historia;
 • stosunki międzynarodowe;
 • studia nad wojną i wojskowością;
 • media i cywilizacja;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • economics and IT applications;
 • informatyka i ekonometria;
 • informatyka w biznesie;
 • zdrowie publiczne;
 • bezpieczeństwo narodowe;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • management instytucji publicznych i
 • public relations;
 • politologia;
 • prawo;
 • administracja;
 • prawo Internetu i ochrony informacji.

Do zwolnienia z przedmiotu/kryterium w trakcie postępowania rekrutacyjnego:

Najwyższa liczba punktów uzyskana z wiedzy o społeczeństwie w trakcie postępowania rekrutacyjnego na kierunki:

 • gospodarka nieruchomościami;
 • finanse i rachunkowość;
 • ekonomia.

Laureaci Olimpiady zostaną zaproszeni od udziału w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim.